Når programmet har startet, ligger det i bakgrunnen og jobber med sitt. Feilen utnytter en tabbe som gjør at datamaskinen havner i en uendelig sirkel av instrukser ved bruk av SMB-protokollen. Denne protokollen er grunnlaget for et fildelingssystem som...
- Advertisement -

Recent Posts